ENTERplus

ENTERplus

img5794

 

Nově jsme se rozhodli vytvořit čtyřdenní ENTERplus.

  • místo konání: Diecézní centrum života mládeže Ktiš 1, 384 03
  • termín konání: od 5.8. 2024 do 8.8. 2024
  • věkové rozhranní účastníků: 22 až 25 let
  • kapacita: 35 účastníků

 

V letošním ročníku ENTERcampu jsem přidal ENETRplus. Bude to příležitost prožít duchovní cvičení v tichu a klidu na DCŽM Ktiš. Nebude to "klasický" (jak jsme zvyklí) ENETRcamp, ale budou to exercicie v tichu. Jsem stále více přesvědčen, že nám chybí chvíle, kdy bychom se mohli zastavit, duchovně nadechnout. Proto navrhuji strávit těchto několik dní v tichu a rozjímat nad Božím slovem. Bydlet budeme v DCŽM (ne ve stanech), jídlo a program jsou zajištěny. Program celého ENETERplus bude zahrnovat mši svatou, každý den dvě setkání nad Božím slovem a adoraci. Program nebude nabitý, ale spíše časem ztišení a rozjímání nad vlastním životem ve světle Božího slova a adorace, k čemuž nás vybízí zejména papež František. Pokusme se o to.

 

 • 1. 3. od 20 hod. přihlašování účastníků pouze z českobudějovické diecéze
 • 2. 3. od 20 hod. volné přihlašování pro všechny diecéze
 • Cenu je možné stanovit — dle vlastního uvážení — v rozmezí od minimální částky 1 500 Kč do 2 000 Kč (podklady k platbě vám budou zaslány na e-mail).